Moviments de terres

Moviments de terres

A Excavacions Duocastella acumulem gairebé 50 anys d’experiència en l’execució de tot tipus de moviments de terres per projectes d’obra civil o edificació: excavacions en desmunt, rebaix i esplanacions de solars, excavació de rases, excavacions de vasos, terraplens, rebliments i subministrament i transport de terres i àrids de tot tipus.
Són els diferents tipus de treballs previs que es realitzen al terreny abans de l’execució de qualsevol projecte d’infraestructura pública o de construcció privada.

Capacitat d’adaptació

Podem adaptar-nos a les especificacions de l’obra, gràcies a un ampli parc de maquinària pròpia.

Llarga trajectòria

Comptem amb un equip de professionals experimentat tant en la planificació com en l’execució d’aquest tipus de treballs.
particulares-empresas

Obres per empreses i particulars

Davant un nou projecte i prèviament als treballs, oferim assessorament i solucions adaptades a cada un dels nostres clients, per part del nostre equip tècnic d’enginyeria i topografia. Aportem la maquinària més adequada segons les característiques del terreny i les dimensions de l’actuació a realitzar, ja sigui maquinària de gran tonatge per a la neteja i adequació de solars, millora de finques agrícoles..., així com també maquinària de petites dimensions, com mini-excavadores per a la realització piscines, fonaments de cases particulars i xalets o altres treballs en espais reduïts.

Obra pública

Execució d’esplanacions, adequació i restauració de talussos i terraplenats per preparar el terreny per la construcció d’infraestructures viàries, ferroviàries, pel condicionament de dipòsits controlats, per preparar els fonaments en projectes d’urbanització, entre altres.
Obra publica
transporte

Transport

A Excavacions Duocastella també prestem el servei de transport quan un contractista ho requereix. Disposem d’una àmplia flota de camions dúmper, camions grua, banyeres i camions articulats de gran tonatge.
Contacta amb nosaltres
    Tens un projecte en ment? T’ajudem a fer-lo realitat.