Altres

A banda de l’àmplia flota de maquinària pesant, a Excavacions Duocastella també disposem d’altres màquines auxiliars com retroexcavadores mixtes, camions grua amb ganxo o pinça, camions amb cisterna d’aigua, camió llevaneus i tenim gòndola pròpia tant per trasllats interns com per servei de transport a demanda.

Lloguer de Retroexcavadores

Les retroexcavadores mixtes són màquines que ofereixen versatilitat i agilitat per realitzar múltiples treballs sense necessitat d’altres màquines. Comptem culleres d’excavació van des de 30cm a 90cm i amb què s’arriba a una profunditat de 4,5m. Amb la pala carregadora s’assoleix una altura màxima de descàrrega 2,7m.
Càrrega i estesa terres
Excavació de rases
Neteja i desbrossada de terrenys

Lloguer de Gòndoles

A Excavacions Duocastella oferim serveis de trasllat de maquinària pesant i material de grans dimensions amb camions amb plataforma (gòndola) propis.
Disposem de permís per a transport especial i en cas de ser necessari també oferim cotxe pilot propi. Les característiques del transport són amb càrrega fins a 50.000kg, 25m de llarg, 3,5m d’amplada i 4,5 d’alçada.
Transport de maquinària, eines i materials
Trasllats d’urgència
Transport especial

Lloguer de Camions Grua

Disposem de camions de 2 i 3 eixos amb braç de grua hidràulica articulada incorporat, amb accessori de grua autocàrrega, ganxo i pinça bivalva, en funció de les necessitats del client. Grues aptes per treballs de fins a 15 metres, segons fabricant.
Disponibilitat immediata gràcies a que la majoria dels nostres conductors de camions disposen del carnet d’operador de grua corresponent i estan experimentats tant la càrrega i descàrrega de materials com en treballs de col·locació i muntatges d’estructures.
Transport, càrrega i descàrrega de material
Col·locació d’estructures metàl·liques, panells i tubs de formigó
Col·locació de roques d’escullera
Camio cisterna

Lloguer de Cubes Cisterna

Camió amb cisterna d’aigua de 20.000 litres incorporada per reg de pistes en treballs d’obra civil o manteniment de camins i per actuacions d’extinció d’incendis.

Lloguer de Equip Llevaneus i Saler

Camió equipat amb pala llevaneus i saler per a retirada de neu en carretera en campanyes de vialitat hivernal o en nevades imprevistes i situacions d’urgència.
Camio dumper
Contacte
    Necessites una màquina amb conductor? Contacta’ns per parlar-ne via email o al telèfon 93 743 30 52.