Esculleres i Murs de Pedra

Esculleres i Murs de Pedra

Són innumerables els blocs de pedra que hem col·locat per construir murs d’escullera i murs de pedra arreu del territori. Una trajectòria que ens ha proporcionat el coneixement i el domini necessaris per oferir aquest element d’enginyeria tan versàtil en múltiples versions: com a solució resistent en infraestructures viàries i hidràuliques, així com també en jardins i finques privades essent una alternativa atractiva integrada al paisatge.

Versatilitat

Disposem de maquinària de diferents dimensions, pel transport de la pedra i per construccions en espais petits o per esculleres de grans dimensions.

Solvència

Analitzem la ubicació, preparem el terreny, oferim el tipus de pedra adequat i garantim la qualitat en el resultat del mur.
Mur pedra

Esculleres

En terrenys que presenten desnivell, la construcció d’un mur d’escullera pot ser fonamental per l’estabilització de talussos, per la protecció d’esllavissades en camins i per reforçar un espai guanyat en una excavació. La construcció consisteix en consolidar els fonaments, col·locar i encaixar els blocs de pedra segons el tamany i la inclinació adequats, aconseguint un aspecte natural i amb la possibilitat de fixar-ho amb ciment o no.
Excavacions Duocastella també hem realitzat esculleres en l’àmbit fluvial i marítim, amb treballs d’endegament de rius, estabilitzant lleres de rieres i amb el reforç de motes, per assegurar la protecció de l’erosió de l’aigua.

Murs de pedra

Realitzem parets de pedra de forma manual i de qualsevol dimensió, en parcel·les rurals i urbanes. Permet aprofitar l’espai quan tenen diferents nivells o quan existeix un marge de terres que convé adequar. La construcció de murs de pedra, és una solució ràpida, neta, sostenible i més econòmica que l’execució amb altres tipus de materials, com el formigó. Els acabats poden ser rejuntat obert, rejuntat amb morter o mur de pedra seca (encaixada sense cap material d’unió). Qualsevol d’aquests acabats garanteix una paret integrada a l’entorn sense impacte ambiental.
Mur pedra
Contacta amb nosaltres
    Tens un projecte en ment? T’ajudem a fer-lo realitat.