Demolició i Enderroc

Demolicions i Enderrocaments

Una de les darreres branques incorporades a l’activitat d’Excavacions Duocastella per donar resposta a clients de confiança que ens han sol·licitat aquest servei. Actualment tenim l’equipament i la metodologia integrats a l’empresa per oferir el servei complet d’enderroc d’edificis en mal estat o en desús, ja siguin residencials o naus industrials, i el servei de demolició d’equipaments urbans públics. Ens ocupem de la recollida, el transport i la gestió de les runes generades, dipositant-les en els abocadors autoritzats.

Adaptació

Disposem de màquines de petites dimensions per realitzar els treballs en espais reduïts, així com maquinària pesada de grans dimensions amb martell picador, cullera i pinça.

Seguretat

Treballem minimitzant l’impacte sobre l’entorn, garantint no només la bona execució sinó també la completa seguretat en els treballs.

Retirada de material amb amiant -Fibrociment

Excavacions Duocastella té l’autorització i està inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya (RERA) per realitzar treballs de retirada de construccions amb fibrociment. Tenim implantats els procediments i mesures segons el pla de treball aprovat.
Contacta amb nosaltres
    Tens un projecte en ment? T’ajudem a fer-lo realitat.