Serveis forestals i agrícoles

Serveis forestals i agrícoles

La nostra vinculació a l’àmbit agrícola ens ha permès tenir una sòlida capacitat per executar qualsevol tipologia de feina aportant un gran avantatge competitiu. Defensem la importància de preservar el medi natural del territori, hi contribuïm amb l’aclarida de massa forestal per evitar la propagació de foc en cas d’incendi, i amb tasques d’obertura i manteniment de camins, per facilitar els accessos.

Maquinària

Oferim el lloguer de tractor amb xofer, així com de camió, buldòzer, motoanivelladora o la màquina necessària per l’actuació que se’ns demani.

Servei complet

Des de l’assessorament per la projecció d’un camí forestal, una boïga o els fonaments d’una nau ramadera fins l’execució de l’engravat, la senyalització o les instal·lacions.
Camins

Camins

Per l’obertura de nous camins, proposem màquines tipus buldòzer i excavadora giratòria, segons la situació de l’actuació i l’estat del terreny. També permeten eixamplar pistes forestals existents i millores puntuals de traçat.
Pel que fa al manteniment, la màquina motoanivelladora permet eliminar aragalls i escorriols sorgits per l’erosió de l’aigua, permet igualar pendents i eixamplar passos estrets. Es complementa amb treballs de compactació del ferm i engravillat aportant l’àrid adequat. Executem drenatges amb obertura de cunetes, neteja i/o revestiment amb formigó. Pavimentació de camins i carreteres amb aglomerat o formigó. Murs de contenció amb escullera, pedra o formigó armat.

Àmbit forestal

Per tenir cura del territori, realitzem diferents tipus de treball forestal amb mitjans manuals, com aclarides de boscos mitjançant la selecció de tanys i també neteja de finques forestals de matolls i arbres intrusius. D’altra banda, disposem de tractors amb desbrossadora per neteja de marges de camins i carreteres comarcals.
Retirada arbres
Àmbit agrícola

Àmbit agrícola

A Excavacions Duocastella tenim un llarg bagatge en adequació de camps agrícoles i podem aportar les solucions més adequades segons les necessitats del client. Quan es volen ampliar les dimensions de la finca agrícola, esplanar boïgues, rompudes, arranjar marges o pendents que dificulten les feines, fem una valoració sobre el terreny i oferim les màquines més adients, principalment tipus buldòzer, amb xofers experimentats.
Contacta amb nosaltres
    Tens un projecte en ment? T’ajudem a fer-lo realitat.