Motoanivelladores i corrons compactadors

MOTONIVELLADORA
Motoanivelladora 12H amb fulla de 3,65m x 0,61m i amb ripadora de 5 dents

Lloguer de Motoanivelladores i Corrons Compactadors

Amb la nostra flota de motoanivelladores i corrons, i uns xofers especialitzats, realitzem treballs de construcció i manteniment de camins.
Les motoanivelladores compten amb una fulla de 3658mm d’amplada que permet l’obertura i arranjament de camins, així com cunetes, estesa de graves en ferms i com a complement per a treballs de moviments de terres realitzats prèviament per buldòzers o pales carregadores.
També disposem de diversos rulos compactadors per a treballs de compactació de camins, carreteres i diversos treballs en obra pública.
Entre la flota d’Excavacions Duocastella comptem amb carregadores de gran tonatge (de rodes i de cadenes) i de més petites (mini-carregadores), ideals per obres amb més precisió o menys espai.
Compactació de terres – carreteres (Sub-base i asfaltat)
Arranjament de camins
Reperfilat de cunetes
Neteja de carreteres amb neu
Compactació de terrenys
Contacte
    Necessites una màquina amb conductor? Contacta’ns per parlar-ne via email o al telèfon 93 743 30 52.