Plaça de l’estació, Gironella

Reforma de la plaça de l’estació de Gironella

Reforma de plaça amb confluència de zones d’esbarjo, peatonals i viàries. Ampliació d’espais de passeig per vianants, reorganització dels espais de jocs infantils i increment de zones verdes, aquestes essent delimitades per grans peces d’acer corten confeccionades i col·locades manualment.
01
Arranjament previ
Demolició de paviment, desmuntatge d’elements existents i la corresponent gestió
02
Fonaments
Excavació de rases per subministres, drenatges i formació de murs de contenció
03
Construcció
Pavimentació, formació d’escocells i jardineres d’acer corten a mida i enllumenat
04
Acabats
Col·locació de pistes de petanca, paviment de cautxú, jocs infantils, jardineria i mobiliari urbà.
6000
M2 urbanitzats
Distribuïts entre paviments de lloses, cautxú, asfalt
36400
Kg d’acer corten
Col·locat en jardineres, murs i baranes